Globus Relief کمک های بشردوستانه پزشکی را با بیش از 800،000 دلار به ازبکستان می فرستد

Globus Relief کمک های بشردوستانه پزشکی را با بیش از 800،000 دلار به ازبکستان می فرستد

Tainynews – سازمان بشردوستانه مستقر در ایالات متحده Globus Relief کمک های بشردوستانه پزشکی به ارزش 808،000 دلار به ازبکستان ارسال کرد.

سفارت ازبکستان در ایالات متحده گفت که دو کانتینر دارو و لوازم بیش از 2000 عنوان از 21 سال گذشته از سالت لیک سیتی ، یوتا وارد تاشکند شد.

این کمک شامل تجهیزات برای تهویه ریه ، ظروف ضدعفونی کننده ، ضد عفونی کننده ها ، صندلی های چرخدار ، ابزارهای جراحی و ارتوپدی بود.

تجهیزات پزشکی در بین سازمانهای بهداشت عمومی در مناطق دور افتاده ازبکستان توزیع خواهد شد.

Author: admin