ازبکستان 598 مورد جدید COVID-19 را در یک روز گزارش می کند

ازبکستان 598 مورد جدید COVID-19 را در یک روز گزارش می کند

Tainynews – 598 مورد ویروس کرونا در 22 سپتامبر در ازبکستان تأیید شد.

تا ساعت 11.30 شب از 22 سپتامبر ، تعداد کل موارد ویروس کرونا تایید شده 52،857 نفر است.

در مجموع 49،224 مورد از ویروس کرونا بهبود یافت. میزان بهبودی 93٪ است.

3،191 بیمار در بیمارستانها باقی مانده اند.

Author: admin