شیوع سیاه زخم در Shymkent گزارش شده است

شیوع سیاه زخم در Shymkent گزارش شده است

Tainynews – شیوع سیاه زخم در Shymkent گزارش شده است. دو برادر در شرایط سخت به بیمارستان منتقل شدند. کانال تلویزیونی آستانه گزارش داد که هر دو شکل پوستی سیاه زخم دارند.

این مردان در مزرعه خود از گاو مراقبت می کردند.

متخصصان اپیدمیولوژی گاوها را آزمایش کردند ، نتایج آزمایش برای سیاه زخم منفی بود.

بیش از 20 نفر با این مردان تماس گرفتند. همه آنها تحت نظر پزشکی باقی می مانند.

بالکومیس موسیووا رئیس اپیدمیولوژی شیمکنت گفت: “ما تصور می كنیم كه نوعی ذبح منبع آلودگی است. از آنجا كه سیاه زخم از حیوانات منتقل می شود ، خصوصاً از طریق پوست از طریق سیاه زخم.

Author: admin