نزاع آروان: همه مجرمان پاسخگو هستند – نخست وزیر

نزاع آروان: همه مجرمان پاسخگو هستند – نخست وزیر

Tainynews نخست وزیر كوباتبك بورونوف در اظهارنظر درباره درگیری در منطقه آراوان در جریان یك مبارزات انتخاباتی یكی از نامزدهای مجلس ، گفت: انتخابات نباید تهدیدی برای ثبات باشد.

نخست وزیر گفت: “آژانس های خطی در حال کار هستند ، تحقیقات در حال انجام است. آنها نتایج را در نزدیکترین زمان اعلام می کنند. همه مقصرین پاسخگو خواهند بود.”

نخست وزیر از احزاب سیاسی که در انتخابات پارلمانی شرکت می کنند خواست تا با احترام به قوانین و یکدیگر ، همه رویدادهای تبلیغاتی را مطابق با قانون برگزار کنند.

انتخابات پارلمانی در 4 اکتبر در قرقیزستان برگزار می شود.

Author: admin