آژانس بین المللی انرژی اتمی برای تهیه تجهیزات حیاتی برای مبارزه COVID-19 به ازبکستان

آژانس بین المللی انرژی اتمی برای تهیه تجهیزات حیاتی برای مبارزه COVID-19 به ازبکستان

Tainynews – آژانس بین المللی انرژی اتمی تجهیزات ضروری برای مبارزه با عفونت کرو ویروسی را ازبکستان تأمین می کند.

انستیتوی تحقیقات ویروس شناسی وزارت بهداشت تجهیزات لازم را برای تست های زنجیره ای معکوس رونویسی – پلیمراز معکوس ، مواد مصرفی ، پرایمرهای با ارزش حدود 70،000 یورو دریافت خواهد کرد.

ورود تجهیزات در اوایل ماه مه پیش بینی می شود.

Author: admin

پاسخی بگذارید