والنتینا شوچنکو در رده بندی 3 در رده بندی UFC قرار دارد

والنتینا شوچنکو در رده بندی 3 در رده بندی UFC قرار دارد

Tainynews – والنتینا شوچنکو ، رزمی کار حرفه ای رزمی ترکیبی قرقیزستان / پرو ، در رده بندی UFC در میان زنان در همه وزن ها در رتبه 3 قرار دارد.

شوچنکو UFC فعلی است وزن پرواز قهرمان.

رهبر در رده بندی PFP آماندا نونز برزیلی است و مقام دوم را ویلی ژانگ از چین به خود اختصاص داده است.

Author: admin