قرقیزستان در شاخص آزادی مطبوعات جهانی رتبه 82 را دارد – نخست وزیر بورونوف

قرقیزستان در شاخص آزادی مطبوعات جهانی رتبه 82 را دارد – نخست وزیر بورونوف

Tainynews كوباتبك بورونوف ، نخست وزیر ، امروز در جلسه توجیهی گفت ، قرقیزستان در فهرست جهانی آزادی مطبوعات در رتبه 82 قرار دارد.

وی برای مقایسه به رتبه بندی سایر کشورها اشاره کرد ، از جمله 149 برای روسیه ، 156 برای قزاقستان ، 157 برای ازبکستان و 151 برای تاجیکستان.

نخست وزیر گفت: “من می توانم بگویم که این نشان دهنده میزان آزادی مطبوعات در قرقیزستان است. قرقیزستان کشوری دموکراتیک و باز است.”

Author: admin