اتحادیه اروپا و ترکمنستان درباره روابط گفتگو می کنند

اتحادیه اروپا و ترکمنستان در مورد روابط گفتگو می کنند

Tainynews – رشید مردوف ، وزیر امور خارجه ترکمنستان ، دیگو رویز آلونسو ، سفیر اتحادیه اروپا در ترکمنستان را پذیرفت.

وزارت امور خارجه ترکمنستان گفت ، آنها در مورد طیف گسترده ای از مسائل همکاری بین ترکمنستان و اتحادیه اروپا تبادل نظر کردند.

پیشنهاد شد تا پایان سال جاری نقشه راهی برای همکاری اتحادیه اروپا و ترکمنستان در زمینه های دارای اولویت مانند انرژی ، حمل و نقل ، تجارت و آموزش ایجاد شود.

همچنین در این جلسه اجرای برنامه آمادگی و پاسخ ترکمنستان برای بیماری حاد حاد ، جایی که جهت های اصلی فعالیت های مشترک در زمینه ترمیم شاخص های اقتصادی – اجتماعی در دوره پس از همه گیری بیان شد ، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

Author: admin