قزاقستان کنسولگری عمومی در سمرقند را افتتاح می کند

قزاقستان کنسولگری عمومی در سمرقند را افتتاح می کند

Tainynews – سرویس مطبوعاتی رئیس جمهور گزارش داد ، رئیس جمهور كاسم-جومارت توكایف دستور ایجاد كنسولگری عمومی در سمرقند را امضا كرد.

دستور وظایف را به انجام اقدامات برای افتتاح کنسولگری.

تاریخ کنسولگری عمومی در سمرقند مشخص نشده است.

پیش از این اعلام شده بود که ترکیه قبل از پایان سال جاری کنسولگری عمومی در سمرقند را افتتاح خواهد کرد.

Author: admin