آیا قرقیزستان انتخابات پارلمانی را به تأخیر می اندازد؟

آیا قرقیزستان انتخابات پارلمانی را به تأخیر می اندازد؟

Tainynews – نورجان شیلدابکووا ، رئیس کمیسیون انتخابات مرکزی ، هنگامی که از وی در مورد احتمال تاخیر انتخابات پارلمانی به دلیل همه گیری ویروس کرونا س askedال شد ، گفت: – در صورت اعلام وضعیت اضطراری یا نظامی ، انتخابات در کشور برگزار نمی شود.

Author: admin