روسای جمهور قرقیزستان ، ترکیه تلفنی صحبت می کنند

روسای جمهور قرقیزستان ، ترکیه تلفنی صحبت می کنند

Tainynews – رئیس جمهور قرقیزستان سورونبای جینبکوف و رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان در 24 سپتامبر مکالمه تلفنی داشتند.

آنها در مورد همکاری های دوجانبه و چندجانبه و اجرای توافق های قبلی به گفتگو نشستند.

طرفین برنامه های مشترکی را برای آینده نزدیک ترسیم کردند.

آنها همچنین در مورد همکاری در پاسخ ویروس کرونا بحث کردند.

Author: admin