بیشکک تیم های پزشکی را به مناطق با احیا with موارد COVID-19 اعزام می کند

بیشکک تیم های پزشکی را به مناطق با احیا with موارد COVID-19 اعزام می کند

Tainynews – تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا در سراسر کشور درباره وضعیت COVID-19 در قرقیزستان بحث کردند.

تیم عملیاتی دستورالعمل اعزام تیم هایی از پزشکان را از بیشکک به مناطقی که در آنها ویروس کرونا گزارش شده است ، اعزام کرد.

شهروندان قرقیزستان به زودی از روسیه و از طریق قزاقستان ترانزیت می کنند. تیم عملیاتی دستور داد کنترل بر رعایت پروتکل های COVID-19 برای ورود از خارج را کنترل کنند.

Author: admin