برخی از بیماران کروناویسی را به زور به بیمارستان اوش منتقل کردند

برخی از بیماران کروناویسی را به زور به بیمارستان اوش منتقل کردند

ملک نوردینف ، فرمانده ولسوالی اوش ، کارا-سو و نوکات

Tainynews – فرمانده ناحیه های اوش ، کارا سو و نوکات ، ملک نوردینف ، امروز از شهروندان خواست که فقط توصیه های پزشکی را رعایت کنند.

“فرمانده گفت

این فرمانده گفت: برخی از بیماران کروناویسی پس از آنکه از معالجه خودداری کردند ، به زور به بیمارستان منتقل شدند و گفتند که هیچگونه عفونی ندارند. وی گفت: “اگر ما آنها را به بیمارستان منتقل نمی كردیم ، آنها به دیگران مراجعه می كردند و آنها را آلوده می كردند كه گفتند سرفه ندارند و این راه به هیچ وجه آلوده نیست.”

Author: admin

پاسخی بگذارید