صندوق مدیریت املاک دولتی برای واگذاری خودروی تویوتا پرادو از UN FAO به وزارت کشاورزی

صندوق مدیریت املاک دولتی برای واگذاری خودروی تویوتا پرادو از UN FAO به وزارت کشاورزی

Tainynews – با دستور 15 سپتامبر ، دولت به گمرک دولت دستور داد تا وسیله نقلیه موتوری تویوتا پرادو 2009 را به درخواست دفتر نمایندگی سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل در جمهوری قرقیزستان به وزارت کشاورزی تحویل دهد.

صندوق مدیریت املاک دولتی به وی سپرده شد که این وسیله نقلیه موتوری را تحت مالکیت دولت بپذیرد و آن را به اداره شیلات تحت وزارت کشاورزی ، صنایع غذایی و احیای زمین جمهوری قرقیزستان تحویل دهد.

Author: admin