900 نفر از خدمات آژانس های مسافرتی در قرقیزستان برای سفر به خارج از کشور در H1 استفاده كردند

900 نفر از خدمات آژانس های مسافرتی در قرقیزستان برای سفر به خارج از کشور در H1 استفاده كردند

Tainynews – بر اساس کمیته ملی آمار ، 900 نفر از خدمات آژانس های مسافرتی در قرقیزستان برای سفر به خارج از کشور در نیمه اول سال استفاده کردند.

600 نفر از آنها شهروندان قرقیزستان بودند که به کشورهای دیگر می رفتند و 300 نفر شهروندان کشورهای دیگر بودند که در قرقیزستان سفر می کردند.

ارزش افزوده ناخالص در بخش گردشگری بالغ بر 7.2 میلیارد سوم یا 3.1٪ از تولید ناخالص داخلی بود (در نیمه اول سال 2019 – 4.3٪).

Author: admin