مقامات بیشکک کنترل بهداشتی بر افزایش عفونت های ویروس کرونا را افزایش می دهند

مقامات بیشکک کنترل بهداشتی بر افزایش عفونت های ویروس کرونا را افزایش می دهند

Tainynews – دفتر مطبوعاتی شهردار گزارش داد – كنترل بهداشتی در بیشكك در ارتباط با افزایش اندك موارد ویروس كرونا تشدید خواهد شد.

تعداد بازرسی های تیم های سیار افزایش می یابد.

بیشکک طی 24 ساعت گذشته 18 مورد ویروس کرونا را ثبت کرده است. 13 نفر از آنها PCR تایید شده کرونا ویروس و 5 نفر ذات الریه با علائم ویروس کرونا داشتند. 51 مورد بهبودی و هیچ مورد کشنده ای ثبت نشده است.

از 25 سپتامبر ، تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا در بیشکک 17،927 مورد شامل 10326 مورد ذات الریه بود.

Author: admin