منطقه شمالی قزاقستان 12 مورد ویروس کرونا را در م educationalسسات آموزشی ثبت می کند

منطقه شمالی قزاقستان 12 مورد ویروس کرونا را در م educationalسسات آموزشی ثبت می کند

تصویر نماینده

Tainynews Bagdat Kojakhmetov سخنگوی وزارت بهداشت امروز در جلسه توجیهی گفت: 11 مورد ویروس کرونا در 8 موسسه آموزشی در منطقه قزاقستان شمالی کشف شد ، 1 مورد ویروس کرونا در یک کودکستان ثبت شد.

تماس ها به مدت 14 روز در خانه قرنطینه شد. وی گفت ، تمام اقدامات لازم انجام شده است.

قزاقستان تاکنون 107،500 مورد ویروس کرونا را تأیید کرده است. تعداد کشته شدگان COVID-19 تقریباً 1700 نفر بود.

Author: admin