بیش از 513،000 سالمند در قرقیزستان زندگی می کنند

بیش از 513،000 سالمند در قرقیزستان زندگی می کنند

Tainynews وزارت کار و توسعه اجتماعی گفت: کمپین یک ماهه مراقبت از سالمندان از 15 سپتامبر تا 15 اوت در قرقیزستان برگزار می شود.

کمک های اجتماعی و کمک های مالی به افراد مسن ارائه می شود.

اکنون حدود 513،100 شهروند مسن در قرقیزستان زندگی می کنند.

Author: admin