قزاقستان 69 مورد جدید پنومونی COVID-19 و 232 گزارش کرده است

قزاقستان 69 مورد جدید پنومونی COVID-19 و 232 گزارش کرده است

Tainynews – قزاقستان 69 مورد جدید COVID-19 را تا صبح 26 سپتامبر ثبت کرد.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا 107659 مورد بوده است.

طی 24 ساعت گذشته 170 مورد از عفونت ویروس کرونا و 51 مورد از ذات الریه بهبود یافتند. تعداد کل بازیابی های حاصل از CO COVID-19 102،530 بوده است.

232 مورد ذات الریه ثبت شد. از اول آگوست ، تعداد کل موارد ذات الریه 32223 نفر بوده است.

347 نفر بر اثر ذات الریه درگذشت و 26965 نفر بهبود یافتند.

Author: admin