در قرقیزستان 155 نفر از COVID-19 بهبود می یابند

155 نفر در روز در قرقیزستان از COVID-19 بهبود می یابند

Tainynews – در 24 ساعت گذشته 155 مورد از COVID-19 و ذات الریه بهبود یافتند ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا گزارش داد.

این بازیابی ها شامل 38 مورد در بیشکک ، 37 مورد در منطقه اوش ، 21 مورد در منطقه باتکن ، 21 مورد در منطقه جلال آباد ، 21 مورد در منطقه ایسیک کول 7 ، منطقه چوی ، 5 مورد در منطقه نارین ، 4 مورد در اوش ، 1 نفر در منطقه تالاس بوده است.

تعداد کل بازیابی ها از ماه مارس به 42302 مورد رسیده است.

Author: admin