قرقیزستان 158 مورد جدید COVID-19 را گزارش می دهد که در مجموع 46،090 مورد است

قرقیزستان 158 مورد جدید COVID-19 را گزارش می دهد که در مجموع 46،090 مورد است

Tainynews – 158 مورد جدید COVID-19 تا صبح 26 سپتامبر در قرقیزستان تأیید شد ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا گزارش داد.

این موارد شامل 43 مورد در منطقه باتکن ، 34 مورد در منطقه جلال آباد ، 22 مورد در منطقه اوش ، 22 مورد در بیشكك ، 12 مورد در منطقه چوی ، 11 مورد در منطقه ایسیك كول ، 9 مورد در اوش ، 3 مورد در منطقه نارین ، 2 مورد در منطقه تالاس است.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا از ماه مارس تاکنون 46،090 مورد بوده است.

در 24 ساعت گذشته هیچ مورد کشنده ای از COVID-19 ثبت نشده است.

Author: admin