تاجیکستان 9600 مورد COVID-19 را پشت سر می گذارد

تاجیکستان 9600 مورد COVID-19 را پشت سر می گذارد

Tainynews – 43 مورد ویروس کرونا در 27 سپتامبر در تاجیکستان ثبت شد.

44 بیمار پس از جراحی مجدد از بیمارستان مرخص شدند. یک بیمار فوت کرد.

تعداد کل موارد تایید شده COVID-19 به 9605 مورد رسید.

در مجموع 8385 بیمار بهبود یافتند ، 75 نفر فوت کردند.

Author: admin