قزاقستان 64 مورد ویروس کرونا را گزارش کرد

قزاقستان 64 مورد ویروس کرونا را گزارش کرد

Tainynews – قزاقستان 64 نتیجه آزمایش PCR مثبت را برای Covid-19 ثبت کرد.

این موارد شامل 17 مورد در منطقه قزاقستان شرقی ، 10 مورد در منطقه نور سلطان ، 5 مورد در منطقه شمال قزاقستان ، 4 مورد در منطقه آكمولا ، 4 مورد در منطقه كاراگاندا ، 4 مورد در منطقه آتیرائو ، 4 مورد در منطقه پاولودار ، 3 مورد در آلماتی ، 3 مورد در منطقه كوستنای است. ، 2 در منطقه Aktobe ، 2 در منطقه آلماتی ، 2 در منطقه Jambyl ، 2 در منطقه Mangistau ، 2 در منطقه غرب قزاقستان.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا 107،723 نفر بوده است.

Author: admin