مجموع موارد Covid-19 در ازبکستان به 55132 مورد می رسد

مجموع موارد Covid-19 در ازبکستان به 55132 مورد می رسد

Tainynews – ازبکستان 179 مورد جدید Covid-19 را در طول شب ثبت کرد. تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا به 55132 مورد رسیده است.

موارد جدید شامل 97 مورد در تاشکند ، 27 مورد در منطقه نامنگان ، 17 مورد در منطقه سمرقند ، 12 مورد در منطقه سورخندریا ، 12 مورد در منطقه فرغانه ، 7 مورد در کاراکالپاکستان ، 7 مورد در منطقه تاشکند است.

Author: admin