151 نفر در روز در قرقیزستان از ویروس کرونا بهبود می یابند

151 نفر در روز در قرقیزستان از ویروس کرونا بهبود می یابند

Tainynews – 151 مورد از عفونت ویروس کرونا و ذات الریه در طی 24 ساعت گذشته در قرقیزستان بهبود یافتند ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا گزارش داد.

این بازیابی ها شامل 38 مورد در بیشکک ، 32 مورد در منطقه اوش ، 19 مورد در منطقه جلال آباد ، 18 مورد در منطقه باتکن ، 17 مورد در منطقه چوی ، 13 مورد در اوش ، 10 مورد در منطقه ایسیک کول ، 4 مورد در منطقه تالاس بود.

تعداد کل بازیابی ها از ماه مارس تاکنون 42453 مورد بوده است.

Author: admin