بیش از 2800 کنسانتره اکسیژن در بیمارستان های سراسر قرقیزستان استفاده می شود

بیش از 2800 کنسانتره اکسیژن در بیمارستان های سراسر قرقیزستان استفاده می شود

Tainynews نوربولوت اوسنبایف ، معاون وزیر بهداشت ، امروز در یک جلسه مطبوعاتی گفت: از حدود 2،853 کنسانتره اکسیژن در بیمارستان های قرقیزستان استفاده می شود.

وی افزود: 276 دستگاه تهویه آماده کار است.

قرقیزستان 46355 ویروس کرونا و COVID-19 موارد ذات الریه را از ماه مارس تاکنون ثبت کرده است.

Author: admin