جینبکوف به پوتین: نیروهای مختلفی که سعی در تضعیف حاکمیت قرقیزستان دارند در آستانه انتخابات پارلمانی ظهور کردند

جینبکوف به پوتین: نیروهای مختلفی که سعی در تضعیف حاکمیت قرقیزستان دارند در آستانه انتخابات پارلمانی ظهور کردند

Tainynews به گفته دفتر مطبوعاتی کرملین ، سورونبای جینبکوف ، رئیس جمهور قرقیزستان در دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سوچی در 28 سپتامبر ، قبل از انتخابات پارلمانی نیروهای مختلفی در قرقیزستان ظاهر شدند که سعی در تضعیف ثبات و توسعه قرقیزستان دارند. .

Author: admin