بیش از 3400 شهروند قرقیزستان از Sol-Iletsk روسیه بازگشتند

Tainynews – وزارت اوضاع اضطراری گزارش داد ، حدود 3،145 شهروند قرقیزستان آخر هفته از Sol-Iletsk روسیه بازگشتند.

1840 نفر به اوش (124) ، منطقه اوش (423) ، بیشكك (176) ، منطقه چوی (203) ، منطقه نارین (47) ، منطقه ایسیك كول (115) ، منطقه تالاس (73) ، منطقه جلال آباد () رفتند. 472) ، منطقه باتکن (207) در تاریخ 26 سپتامبر.

1،575 شهروند به اوش (55) ، منطقه اوش (106) ، بیشکک (343) ، منطقه چوی (487) ، منطقه نارین (41) ، منطقه ایسیک-کول (163) ، منطقه تالاس (140) ، جلال آباد رفتند. منطقه (162) ، منطقه باتکن (78) در 27 سپتامبر.

Author: admin