قرقیزستان بیش از 100000 مورد محافظ شخصی در اختیار دارد

قرقیزستان بیش از 100000 مورد محافظ شخصی در اختیار دارد

Tainynews نوربولوت اوسنبایف ، معاون وزیر بهداشت ، گفت: قرقیزستان تجهیزات کافی برای محافظت شخصی در صورت موج دوم ویروس کرونا دارد.

بیش از 100000 مورد محافظت شخصی تحت پروژه دریافت و آماده شد كه هم اكنون در انبار نگهداری می شود.

معاون وزیر بهداشت گفت: “در صورت افزایش موارد COVID-19 ، ترس محافظتی شخصی برای سازمان های بهداشتی فراهم می شود. علاوه بر این ، هر سازمان بهداشت و درمان برای محافظت احتمالی در موارد ویروس کرونا ، موارد محافظ شخصی را خریداری می کند.”

Author: admin