قرقیزستان داروهای موج ویروس کرونا دوم را خریداری می کند

قرقیزستان داروهای موج ویروس کرونا دوم را خریداری می کند

Tainynews نورگل ایبرایوا ، رئیس بخش سیاست های بهداشت و پزشکی ، امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: مناقصه برای تهیه داروها به عنوان بخشی از آماده سازی موج ویروس کرونا دوم برگزار می شود.

حدود 200 میلیون مادر برای آن اختصاص داده شده است.

“داروها قبلاً برای 85 میلیون مورد خریداری شده اند. این داروها بر اساس لیست تجدید نظر شده داروهای 4 پروتکل بالینی درمان COVID-19 خریداری شده اند. بخش تهیه داروها در حال مذاکره با شرکت های دارویی برای اطمینان از نیاز آنها است. داروها “، وی افزود.

Author: admin