اتحادیه اروپا 2 میلیون یورو برای تجهیزات محافظ شخصی برای کارگران پزشکی در نظر گرفته است

اتحادیه اروپا 2 میلیون یورو برای تجهیزات محافظ شخصی برای کارگران پزشکی در نظر گرفته است

Tainynews – اتحادیه اروپا بیش از 2 میلیون یورو برای پاسخگویی موثر ، سریع و هماهنگ COVID-19 در ازبکستان اختصاص داد.

این پروژه توسط دفتر كشورهای سازمان بهداشت جهانی اداره می شود و تمركز آن بر تهیه تجهیزات پزشکی شخصی با تجهیزات پزشکی است.

تمام تجهیزات محافظتی شخصی در شناسایی ، مرتب سازی ، آزمایش ، جداسازی و درمان موارد COVID-19 استفاده می شود. سایر کارگران پزشکی از جمله پرسنل پزشکی در بیمارستان های زایمان ، بیمارستان های سل ، کلینیک های دندانپزشکی ، بخش های سرپایی بدون محافظت باقی مانده اند.

این پروژه بخشی از برنامه 36 میلیون یورویی Team Europe با هدف مبارزه با COVID-19 در ازبکستان است.

این پروژه 2 سال به طول می انجامد.

Author: admin