پیش نویس برنامه اقدام برای توسعه گردشگری زمستانی در قرقیزستان برای 2020-2021 تدوین شده است

پیش نویس برنامه اقدام برای توسعه گردشگری زمستانی در قرقیزستان برای 2020-2021 تدوین شده است

Tainynews – وزارت گردشگری قرقیزستان پیش نویس برنامه عملیاتی برای توسعه گردشگری زمستانی در جمهوری قرقیزستان برای سالهای 2020-2021 را آماده کرده است …

Author: admin