قزاقستان 58 مورد دیگر ویروس کرونا را گزارش کرد

قزاقستان 58 مورد دیگر ویروس کرونا را گزارش کرد

Tainynews مقامات گفتند: طی 24 ساعت گذشته ، آزمایش PCR 58 نفر برای ویروس کرونا در قزاقستان مثبت اعلام شد.

موارد جدید در: منطقه قزاقستان شرقی – 21 مورد تأیید شد. شهر نور سلطان – 6؛ منطقه پاولودار – 6؛ شهر آلماتی – 5؛ منطقه قزاقستان شمالی – 5؛ منطقه کاراگاندا – 4؛ منطقه Kostanay – 3؛ منطقه غرب قزاقستان – 2؛ منطقه Akmola – 2؛ منطقه آلماتی – 2؛ منطقه آتیراو – 1؛ و شهر شیمکنت – 1.

از ابتدای شیوع همه گیر ، 107833 مورد ویروس کرونا در قزاقستان تأیید شده است.

Author: admin