761 مورد از ویروس کرونا در بیمارستان ها ، 1،484 در خانه در قرقیزستان تحت درمان قرار گرفتند

761 مورد از ویروس کرونا در بیمارستان ها ، 1،484 در خانه در قرقیزستان تحت درمان قرار گرفتند

Tainynews – 761 بیمار از طریق ویروس کرونا در بیمارستان های سراسر قرقیزستان تحت درمان قرار می گیرند ، تیم عملیاتی برای مهار ویروس کرونا گزارش داد.

1448 نفر در خانه تحت درمان هستند.

طی 24 ساعت گذشته 142 نفر از COVID-19 بهبود یافتند.

Author: admin