روسیه 8،232 مورد جدید COVID-19 و 160 مورد کشنده گزارش کرده است

روسیه 8،232 مورد جدید COVID-19 و 160 مورد کشنده گزارش کرده است

Tainynews – روسیه طی 24 ساعت گذشته 8،232 مورد جدید COVID-19 گزارش کرده است.

موارد جدید در 83 منطقه کشور ثبت شده است. 2،274 مورد بدون علامت است.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا به 1،167،805 مورد رسیده است.

160 مورد کشنده از عفونت کرونا ویروس ثبت شد. تعداد کشته شدگان ناشی از COVID-19 20545 نفر بود.

بیش از 45.6 میلیون آزمایش برای COVID-19 ساخته شده است ، از جمله 255000 آزمایش برای 24 ساعت گذشته.

219،100 نفر تحت نظر پزشکی باقی می مانند.

Author: admin