اختیارات کنسول افتخاری نروژ به عنوان نامزد پارلمان قرقیزستان خاتمه یافت

اختیارات کنسول افتخاری نروژ به عنوان نامزد پارلمان قرقیزستان خاتمه یافت

آیجان چینی باوا

Tainynews – خدمات خبری مطبوعاتی دادستان کل گزارش داد – اختیارات ایجان چینی باوا به عنوان کنسول افتخاری نروژ خاتمه یافت ، زیرا وی از حزب بیر بول کاندیدای پارلمان قرقیزستان است

Author: admin