23 بیمار کروناویروس بعد از بهبودی در قرقیزستان از بیمارستان مرخص شدند و در مجموع 345 بیمار بهبود یافتند

23 بیمار کروناویروس بعد از بهبودی در قرقیزستان از بیمارستان مرخص شدند و در مجموع 345 بیمار بهبود یافتند

تصویر پرونده

Tainynews – وزیر بهداشت ، صابیرجان عبدیکریموف گفت: امروز بیست و سه بیمار کرونا ویروس پس از بهبودی از بیمارستان مرخص شدند.

Author: admin

پاسخی بگذارید