وزارت کشور در حال بررسی ویدئو خرید رای از منطقه نارین است

وزارت کشور در حال بررسی ویدئو خرید رای از منطقه نارین است

عکس از فیلم دیدار اهالی روستای اورتو-نورا

Tainynews – کمیسیون مرکزی انتخابات امروز گزارش وزارت کشور در مورد ویدئویی را که در فیس بوک پخش شده است ، شنیده است ، در آن ساکنان دهکده اورتو-نورا ، منطقه نارین ، در مورد انتخابات پارلمانی بحث می کنند …

Author: admin