Jeenbekov ، نخست وزیر مجارستان در مورد همکاری بحث کرد

Jeenbekov ، نخست وزیر مجارستان در مورد همکاری گفتگو کرد

Tainynews دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری گفت: سورونبای جینبکوف ، رئیس جمهور قرقیزستان با ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان در 29 سپتامبر در بوداپست دیدار و در مورد همکاری دوجانبه گفتگو کرد.

Author: admin