همه مدارس و مهد کودک های بیشکک آماده بازگشایی هستند که هنوز مشخص نشده است

همه مدارس و مهد کودک های بیشکک آماده بازگشایی هستند که هنوز مشخص نشده است

Tainynews – المیرا ایمانالیوا ، رئیس اداره آموزش و پرورش بیشکک ، گفت: – از سرگیری یادگیری سنتی دانش آموزان مدارس کلاس 2-6 تحت بررسی است.

Author: admin