قرقیزستان طی 8 ماه 1 میلیون و 600 هزار تن زغال سنگ تولید کرد

قرقیزستان طی 8 ماه 1 میلیون و 600 هزار تن زغال سنگ تولید کرد

Tainynews – بر اساس کمیته استفاده از صنایع دولتی ، انرژی و استفاده از زیرزمین ، میزان تولید معادن ذغال سنگ در ژانویه-آگوست سال 2020 به 1426.23 میلیون سوم (102.4 درصد) رسیده است.

1،006،000 تن زغال سنگ در 8 ماه تولید شد که در 100.7٪ از مدت مشابه سال 2019 بود.

تولید زغال سنگ در مقایسه با مدت مشابه سال 2019 71010 تن افزایش یافته است.

Author: admin