کارآفرین ماشین های خیاطی کلاس های صنایع دستی را در مدرسه منطقه Ton خریداری می کند

کارآفرین ماشین های خیاطی کلاس های صنایع دستی را در مدرسه منطقه Ton خریداری می کند

Tainynews – یک صاحبخانه محلی برای کلاسهای صنایع دستی 3 ماشین خیاطی ، 1 ماشین اورلاک و پارچه برای مدرسه در روستای Ak-Olon ، منطقه Ton در منطقه Issyk-Kul خریداری کرد.

معلم و صنعت ، برمت آسانالیوا ، به دختران مدرسه آموزش می دهد تا از ماشین های خیاطی و اورلاك ، برای ساختن لباس های اساسی استفاده كنند.

Aizat Jusupova ، مدیر محلی کارگاه خیاطی ، کلاس های استادانه خیاطی را نیز در مدرسه برگزار می کند.

Author: admin