معاون اول نخست وزیر امیدوار است که قرقیزستان انتخابات پارلمانی را لغو نکند

معاون اول نخست وزیر امیدوار است که قرقیزستان انتخابات پارلمانی را لغو نکند

Tainynews كوباتبك بورونف ، معاون اول نخست وزیر نخست وزیر نخست وزیر نخست وزیر نخست وزیر وقت نخست وزیر وقت در كنفرانس مطبوعاتی امروز در پاسخ به سؤال از الغای احتمالی انتخابات پارلمان در قرقیزستان گفت: “امیدوارم این اتفاق نیفتد.”

پیش از این گزارش شده بود که انتخابات مجلس در 4 اکتبر برگزار می شود.

Author: admin

پاسخی بگذارید