پزشکان بیشکک وضعیت COVID-19 را در مناطق باتکن ، اوش و جلال آباد بررسی می کنند

پزشکان بیشکک وضعیت COVID-19 را در مناطق باتکن ، اوش و جلال آباد بررسی می کنند

Tainynews – گروهی از پزشکان بیشکک وضعیت اپیدمیولوژیک را در مناطق باتکن ، اوش و جلال آباد بررسی می کنند. امروز چنین كاری توسط نخست وزیر كوباتبك بورونوف در جلسه تیم عملیاتی سراسر كشور برای مهار ویروس كرونا انجام شد.

“تعداد موارد COVID-19 روزانه در حال افزایش است. ما خصوصاً نگران اوضاع منطقه باتکن هستیم. گروه تحت هدایت معاون وزیر بهداشت مادامین کاراتایف امروز به مناطق فوق می رود. از آنجا که اوضاع در بیشکک نسبتاً پایدار است ، نیروهای متخصصان باید در مناطقی هدف قرار بگیرند که وضعیت باعث نگرانی می شود. همه تلاش ها باید برای عادی سازی وضعیت در منطقه باتکن و جلوگیری از افزایش موارد جدید باشد. وضعیت باید تجزیه و تحلیل شود تا دلایل رشد مجدد موارد COVID-19 را بیابید نخست وزیر گفت: بازدید از خانه یکی از اقدامات پیشگیرانه برای شناسایی افراد آلوده به COVID-19 است. علاوه بر این ، پزشکان بیشکک با همکاران خود در مناطق باتکن ، اوش و جلال آباد مشورت می کنند.

نخست وزیر در مورد مسئولیت فرمانداران منطقه برای وضعیت اپیدمیولوژیک در حوزه قضایی خود یادآوری کرد.

Author: admin