پارلمان تاجیکستان پس از تعطیلات 3 ماهه دوباره به کار خود ادامه داد

پارلمان تاجیکستان پس از تعطیلات 3 ماهه دوباره به کار خود ادامه داد

Tainynews – آسیا پلاس گزارش داد ، اتاق پایین پارلمان تاجیکستان جلسه جدید را از اول اکتبر آغاز می کند.

قانون گذاران اصلاحات قوانین مربوط به ارگان های خودگردان محلی و آموزش را فردا بررسی می کنند.

محمدتور زوکرزودا ، رئیس اتاق پایین پارلمان تاجیکستان ، از ذات الریه ریه بهبود یافت.

Author: admin