مغولستان ، فائو توافق نامه ای را برای اجرای پروژه تقویت صادرات محصولات کشاورزی امضا کردند

مغولستان ، فائو توافق نامه ای را برای اجرای پروژه تقویت صادرات محصولات کشاورزی امضا کردند

Tainynews – وزیر غذا ، کشاورزی و صنایع سبک مغولستان S.Mendsaikhan و نماینده مقیم سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل (FAO) در مغولستان Vinod Ahuja توافق نامه ای را برای اجرای پروژه حمایت از افزایش ظرفیت صادرات دام های متنوع و با ارزش بالا امضا کردند. محصولات – کمک فنی برای توسعه استراتژی از 2020 تا 2022.

Montsame گزارش می دهد ، این پروژه با هدف بهبود رقابت در بخش دامپروری ، افزایش صادرات گوشت و افزایش توسعه زنجیره ارزش انجام می شود.

برای دستیابی به این اهداف ، تجزیه و تحلیل دقیق فروش خارجی این بخش انجام خواهد شد. مهمترین قسمت پروژه تهیه استراتژی بلند مدت ملی برای حمایت از صادرات کشاورزی است.

Author: admin