3 کارگر پزشکی آلوده در بیشکک در مرکز پزشکی خانواده مشغول به کار هستند

3 کارگر پزشکی آلوده در بیشکک در مرکز پزشکی خانواده مشغول به کار هستند

Tainynews نورولوت اوتنبایف ، معاون وزیر بهداشت گفت: سه کارگر پزشکی آلوده به COVID-19 در مرکز داروی خانواده شماره 3 در بیشکک کار می کنند.

وی گفت که آنها در تیم های تلفن همراه کار می کردند و مخاطبین پرونده های تایید شده را تحت نظر داشتند.

آنها اکنون مراقبت های پزشکی را دریافت می کنند.

تا به امروز ، 180 کارگر پزشکی در قرقیزستان به COVID-19 آلوده شده اند.

Author: admin

پاسخی بگذارید