قرقیزستان 172 مورد جدید ویروس کرونا را تأیید می کند که در کل 46841 مورد است

قرقیزستان 172 مورد جدید ویروس کرونا را تأیید می کند که در کل 46841 مورد است

Tainynews – تیم عمل در سراسر کشور برای مهار ویروس کرونا گزارش داد که تا صبح اول اکتبر 172 عفونت ویروس کرونا در قرقیزستان ثبت شده است.

این موارد جدید شامل 77 مورد در منطقه باتکن ، 23 مورد در منطقه جلال آباد ، 21 مورد در منطقه اوش ، 18 مورد در بیشكك ، 11 مورد در اوش ، 11 مورد در منطقه چوی ، 10 مورد در منطقه ایسیك كول ، 1 مورد در منطقه تالاس بود.

تعداد کل موارد تایید شده ویروس کرونا از ماه مارس تاکنون 46841 مورد بوده است.

Author: admin