قرقیزستان قصد دارد تبادل اطلاعات کالاها با چین را بهبود بخشد

قرقیزستان قصد دارد تبادل اطلاعات کالاها با چین را بهبود بخشد

Tainynews كوباتبك بورونوف ، نخست وزیر ، در جلسه دولت درباره بحث بودجه 2021 و پیش بینی 2022-2023 گفت: برنامه اتوماسیون كنترل گمرك باعث تبادل اطلاعات نه تنها با اتحادیه اقتصادی اوراسیا ، بلكه با كشورهای ثالث نیز می شود.

Author: admin