قرقیزستان 30 میلیارد جریمه برای خدمات بدهی خارجی در سال 2023 هزینه خواهد کرد

قرقیزستان 30 میلیارد جریمه برای خدمات بدهی خارجی در سال 2023 هزینه خواهد کرد

Tainynews باکتیگول جینبایوا ، وزیر دارایی ، در جلسه دولت درباره بحث درباره بودجه جمهوری قرقیزستان برای سال 2021 و پیش بینی برای 2022-2023 گفت: – قرقیزستان 30 میلیارد مبلغ برای خدمات بدهی خارجی در سال 2023 هزینه خواهد کرد.

Author: admin